Co je Svobodná měna (SVOM)?

Upgrade přímé výměny - barteru. Na rozdíl od barteru zde nemusím oplácet tomu, u koho jsem nakoupil (dodavateli), ale komukoliv v komunitě, která akceptuje SVOM.


Jak se jmenuje jednotka, která se ke směně používá?

Jednotka se nazývá "Obecný kredit" neboli OK, také se používá symbol *.


Pro koho je SVOM vhodná?

  • Pro ty, kteří si uvědomují hodnotu spolupráce a vztahů na lokální a komunitní úrovni a chtějí tuto spolupráci podporovat.
  • Pro ty, chtějí nabídnout cenné zboží nebo služby ostatním členům komunity.

Jaké jsou výhody a nevýhody použití *

Za získané * mohu nakoupit pouze od dalších členů SVOM. Prodejem za * podporuji dodavatele zapojené do systému, u kterých jsem nucen své * utratit.


Jak vznikají *

* vznikají když nìkomu něco prodáte za *. Dodavatel získává plusové kredity, odběratel mínusové. Součet * v komunitě je vždy nulový. Není zde centrální organizace, která by peníze vydávala.

(Na rozdíl od státních měn nebo bitcoinu tedy nejsou * komoditou, kterou někdo v omezeném množství vydává nebo "vyrábí" a která se pak stává předmětem soutěže a hromadění, ale pouhým popisovatelem závazku odběratele vůči komunitě a komunity vůči dodavateli.)


Kdo je „pojitel“?

Člen, který má důvěru komunity a může připojovat a spravovat nové členy.


Jak jsou zajištěna rizika?

  • za polovinu závazků člena ručí jeho pojitel
  • druhá polovina závazků člena je jištěna fondem pojištění závazkù
  • noví členové mají nastaven standardní limit 10 OK, který může být zvýšen pojitelem

Jaká je hodnota *?

1 * odpovídá jedné hodině průměrně náročné práce.

Přepočet na Kč nebo jinou měnu je otázkou dohody, na počátku v roce 2011 se vycházelo z kurzu 1 * = 100 Kč. Ceny je vhodné stanovovat s ohledem na jiné ceny v komunitě.


Je * směnitelný za jiné měny (Kč)?

* můžete vyměnit za cokoliv, co aktuálně nabízí někdo z členů SVOM.

Mezi nabízenými komoditami mohou být i další měny. Směnitelnost ani kurs nikdo negarantuje a neovlivňuje a jsou dány podmínkami na trhu.


Jak se platí za účast ve SVOM?

Platba papírovými poukázkami je bez poplatků.

Z každé platby zadané do online systému se strhává 10 % - příspěvek do fondu pojištění závazků a do fondu rozvoje. Příspěvky je možné po dohodě s pojitelem změnit.

Žádné jiné poplatky se aktuálně neplatí.


Jak se mohu účastnit?

Pokud se chcete zúčastnit, oslovte některého z vašich přátel, který je již členem a má práva pojitele. Ten vám pomůže se zaregistrovat a zadat vaše nabídky a poptávky.

Pokud vás již oslovil některý pojitel, přihlaste se do systému, který se používá k inzerci, komunikaci a jako "internetbanking".

Budete muset překonat jednu bariéru - přijmout náš vlastní (nepodepsaný) certifikát, před kterým vás bude prohlížeč varovat - nebojte se, nebezpečí zde nehrozí a můžete bez rizika schválit bezpečnostní výjimku.

Adresa je https://svobodnamena.cz/cyclos

Nejprve se podívejte na INZERÁTY:
https://svobodnamena.cz/cyclos/do/member/searchAds?lastAds=true

Pak zadejte své vlastní nabídky a poptávky:
https://svobodnamena.cz/cyclos/do/member/editAd?fromMenu=true&fromQuickAccess=true

A proklikejte si celé stránky nejlépe se svým pojitelem.